WYDZIAŁ AI
PRZYSZŁOŚĆ JEST BLISKO

Witaj na Wydziale Sztucznej Inteligencji, miejscu, gdzie granice między marzeniem, a rzeczywistością zaczynają się rozmazywać. Przyszłość jest jedynie płaszczyzną do zdobywania. Tutaj, na tej ścieżce ku nieodkrytym horyzontom, stawiamy kroki w kierunku rewolucji, gdzie algorytmy są nie tylko kodem, ale pulsującym życiem przyszłości.

Wchodzisz do laboratorium innowacji, gdzie inspiracja spotyka się z technologią, a kreatywność jest kluczem do odkrywania nieznanych obszarów sztucznej inteligencji. Nasze szkolenia to nie tylko lekcje – to podróż w głąb świata maszynowego myślenia, gdzie Twoje pomysły kształtują przyszłość. To tutaj uczymy się, jak nie tylko dostosować się do zmian, ale być architektem rewolucji.

ELITE CHATGPT STARTER
WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ

ChatGPT, jako Twoje wirtualne źródło inspiracji, pomoże Ci zrozumieć, jak efektywnie wykorzystywać algorytmy do tworzenia innowacyjnych aplikacji, które odmienią sposób, w jaki ludzie komunikują się z technologią.

Otwórz drzwi do świata fascynujących obszarów możliwości budowania bogactwa internetowego dzięki sztucznej inteligencji. Poznaj narzędzia, które przyspieszą Twoją pracę. Przygotuj się na transformację myślenia kreując nowy świat za pomocą AI.

340+ NARZĘDZI AI W 14 KATEGORIACH

1. Frase: https://www.frase.io/

2. Bertha: https://bertha.ai/

3. ContentEdge: https://www.contentedge.com/

4. ChatGPT3: https://chat.openai.com/

5. Hemingwayapp: https://hemingwayapp.com/

6. Surfer SEO: https://surferseo.com/

7. Ponzu: https://www.ponzu.ai/

8. Jasper: https://www.jasper.ai/

9. Copy Smith: https://copysmith.ai/

10.PepperType: https://peppertype.ai/

11.Scalenut: https://www.scalenut.com/

12.Mutiny: https://www.mutinyhq.com/

13.Simplified : https://simplified.com/ai-writer/

14.MoonBeam: https://www.gomoonbeam.com/

15.Smartly: https://www.smartly.io/

16.Seventh Sense: https://www.theseventhsense.com/

17.Copy AI : https://www.copy.ai/

18.MarketMuse: https://www.marketmuse.com/

19.WriteSonic: https://writesonic.com/

20.Phrasee: https://phrasee.co/

50 DODATKOWYCH NARZĘDZI MARKETINGOWYCH:
 1. AdCreative.ai
 2. Jasper
 3. Pecan AI
 4. Hubspot
 5. Postcards
 6. Howler AI
 7. Unspam.email
 8. 6Sense
 9. ClickUp
 10. ChatGPT
 11. GrammarlyGo
 12. Copy.ai
 13. Wordtune
 14. Writesonic
 15. Rytr
 16. Engati
 17. Hugging Face
 18. OpenAI
 19. TensorFlow
 20. PyTorch
 21. Keras
 22. Caffe
 23. Theano
 24. MXNet
 25. IBM Watson
 26. Salesforce Einstein
 27. Marketo
 28. Acquisio
 29. Adext
 30. AdScale
 31. Adgorithms
 32. Albert
 33. Amplero
 34. Appier
 35. Blueshift
 36. Boomtrain
 37. Cognitivescale
 38. Conversica
 39. Emarsys
 40. Freenome
 41. Gong
 42. GumGum
 43. InsideSales
 44. Invoca
 45. Kenshoo
 46. Leanplum
 47. Persado
 48. Phrasee
 49. Receptiviti
 50. Zeta Global

ZACZNIJ BUDOWAĆ BOGACTWO DO 5000 PLN / MIESIĘCZNIE
 • Użyj ChatGPT do generowania pomysłów biznesowych.
 • Użyj ChatGPT do pisania na zlecenie.
 • Użyj ChatGPT do blogowania.
 • Użyj ChatGPT do marketingu afiliacyjnego e-mailem.
 • Użyj ChatGPT dla kanałów YouTube.
 • Użyj ChatGPT do pisania e-booków i samodzielnego publikowania. Szkolenie jak napisać takiego e-booka znajdziesz w kursie Synergia AI lub kliknij tutaj.
 • Generowanie pomysłów biznesowych. ChatGPT można wykorzystać do generowania pomysłów biznesowych poprzez burzę mózgów na temat potencjalnych produktów lub usług, przeprowadzanie badań rynkowych i opracowywanie planów marketingowych.
 • Pisanie niezależne. ChatGPT może służyć do generowania wysokiej jakości treści dla różnych klientów, w tym firm, stron internetowych i czasopism.
 • Blogowanie. ChatGPT może służyć do tworzenia i utrzymywania bloga, który może być używany do generowania ruchu i przychodów.
 • Marketing afiliacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej. ChatGPT może służyć do generowania e-maili promujących produkty lub usługi, które można wykorzystać do generowania prowizji.
 • Kanały YouTube. ChatGPT może służyć do tworzenia kanałów YouTube i zarządzania nimi, które można wykorzystać do generowania przychodów poprzez reklamy.
 • Pisanie e-booków i self-publishing. ChatGPT może służyć do pisania e-booków, które można samodzielnie publikować i sprzedawać online.
1000+ STARANNIE NAPISANYCH PROMPTÓW

Użyj ich w ChatGPT i generuj rezultaty. Następnie gdy będziesz mieć gotową odpowiedź, która Cię satysfakcjonuje, a chcesz mieć ją w języku polskim, napisz: Przetłumacz powyższy tekst na język polski.

 1. Generate 10 blog ideas for (describe your blog topic)
 2. Generate 20 blog keyword ideas for (describe your topic or niche)
 3. Write a blog outline for (describe your blog topic)
 4. Write a blog intro for (describe your blog topic)
 5. Write 10 bullet points about (insert blog topic)
 6. Write a blog conclusion for (insert blog topic)
 7. Write an entire blog section based on (insert bullet point or headline)
 1. Generate 10 brand mission statements for (insert product, service, or topic)
 2. Generate 10 mottos for (insert product, service, or topic)
 3. Generate a value proposition for (insert product, service, or topic, and include product or company name)
 4. Write a business plan for (insert business idea)
 5. Generate 10 marketing strategies for (insert business idea)
 6. Generate 10 viral growth ideas for (insert business idea)
 7. Write a into to a press release about (insert product, service, or topic)
 8. Generate 10 business names for (insert product, service, or idea)
 9. Generate 10 startup business ideas about (insert topic)
 1. How does the collaborative selling process differ from other sales processes?
 2. Why is building trust important in a collaborative selling process?
 3. How does a salesperson initiate a collaborative selling process with a potential customer?
 4. What are the key skills required for a salesperson in a collaborative selling process?
 5. How does a salesperson balance the needs of the customer with the needs of their company in a collaborative selling process?
 6. What are some of the benefits of using a collaborative selling process?
 7. What are some potential drawbacks of a collaborative selling process?
 8. How can a salesperson ensure that the co-created solution meets the customer’s needs?
 9. How does a salesperson navigate disagreements in a collaborative selling process?
 10. What role does communication play in a collaborative selling process?
 11. How can a salesperson establish a long-term relationship with a customer through a collaborative selling process?
 12. How does a collaborative selling process lead to greater customer satisfaction?
 13. What are some common mistakes salespeople make in a collaborative selling process?
 14. How does a salesperson ensure that the solution co-created with the customer is feasible for their company to deliver?
 15. What is the role of research in a collaborative selling process?
 16. How does a salesperson prepare for a collaborative selling process with a customer?
 17. How can a salesperson ensure that the customer is engaged in the collaborative selling process?
 18. How does a salesperson manage the timeline of a collaborative selling process?
 19. How does a salesperson set expectations for a collaborative selling process?
 20. How does a salesperson stay motivated throughout a collaborative selling process?
 1. “I need a cold email idea that will demonstrate how my
  can solve the specific pain points and needs of my [ideal customer persona] in a relatable and engaging way.”
 2. “I need a cold email idea that will establish credibility and authority with my [ideal customer persona] by showcasing the success stories of previous customers who have used my
  .”
 3. “I’m looking for a cold email idea that will attract the attention of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a unique and compelling subject line.”
 4. “I need a cold email idea that will provide valuable and relevant information to my [ideal customer persona] about [subject] and persuade them to take [desired action] with a clear and compelling message.”
 5. “I’m looking for a cold email idea that will draw in my [ideal customer persona] with a relatable and authentic message, and then persuade them to take [desired action] with a strong call-to action and compelling visuals.”
 6. “I need a cold email idea that will compare my
  to similar options on the market and persuade my [ideal customer persona] to choose us with clear and compelling evidence.”
 7. “I’m looking for a cold email idea that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my
  and convince them to take [desired action] with a sense of urgency.”
 8. “I’m looking for a cold email idea that will establish trust and credibility with my [ideal customer persona] by showcasing the expertise and professionalism of my [company/brand].”
 9. “I’m looking for a cold email idea that will provide a step-by-step guide on how to use my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with clear and compelling instructions.”
 10. “I need a cold email idea that will provide a behind-the-scenes look at my [company/brand] and persuade my [ideal customer persona] to take [desired action] with a sense of authenticity and relatability.”
 11. “I need a cold email idea that will use a personalized and targeted approach to engage my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a clear and compelling message.”
 12. “I need a cold email idea that will engage my [ideal customer persona] with a unique and compelling perspective on [subject] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”
 13. “I’m looking for a cold email idea that will showcase the benefits and value of my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase with a strong call-to action.”
 14. “I need a cold email idea that will provide a unique and compelling offer to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and exclusivity.”
 15. “I’m looking for a cold email idea that will showcase the unique selling points of my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with a sense of urgency and exclusive offers.”
 1. “I’m looking for a cold DM idea that will use the influence and reach of my [brand/company] to drive traffic and sales to my
  for my [ideal customer persona].”
 2. “I need a cold DM idea that will provide valuable and relevant information to my [ideal customer persona] about [subject] and persuade them to take [desired action] with a personalized message.”
 3. “I need a cold DM idea that will draw in my [ideal customer persona] with a relatable and authentic message, and then persuade them to take [desired action] with a strong call-to-action and compelling visuals.”
 4. “I’m looking for a cold DM idea that will showcase the unique features and benefits of my
  to my [ideal customer persona] in a clear and compelling way.”
 5. “I’m looking for a cold DM idea that will provide a step-by-step guide on how to use my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with clear and compelling instructions.”
 6. “I need a cold DM idea that will showcase the success stories of previous customers who have used my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with a personalized message.”
 7. “I’m looking for a cold DM idea that will leverage the authenticity and relatability of my [brand/company] to engage my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action].”
 8. “I’m looking for a cold DM idea that will engage my [ideal customer persona] with a unique and exclusive offer and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and exclusivity.”
 9. “I need a cold DM idea that will create a sense of community and belonging for my [ideal customer persona] by featuring user-generated content and encouraging them to share their own experiences with my
  .”
 10. “I need a cold DM idea that will leverage the authenticity and relatability of my [brand/company] to engage my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] on my
  .”
 11. “I’m looking for a cold DM idea that will provide a sneak peek of upcoming products or services and create a sense of anticipation and excitement for my [ideal customer persona] with a clear and compelling call-to-action.”
 12. “I need a cold DM idea that will engage my [ideal customer persona] with a unique and creative visual campaign that showcases the features and benefits of my
  in a compelling way.”
 13. “I’m looking for a cold DM idea that will leverage the social proof and credibility of my [brand/company] to persuade my [ideal customer persona] to try my
  and share their positive experience with their followers.”
 14. “I need a cold DM idea that will leverage the authority and expertise of my [brand/company] to educate my [ideal customer persona] on the benefits of my
  and persuade them to make a purchase.”
 15. “I’m looking for a cold DM idea that will showcase the unique and personal experiences of my [ideal customer persona] with my
  and persuade them to share their positive review with their followers.”
 1. What are some of the key characteristics of a successful consultative selling process?
 2. How can you determine the customer’s needs in a consultative selling process?
 3. What role does product knowledge play in a consultative selling process?
 4. Why is trust such an important factor in a consultative selling process?
 5. How can a consultative selling process help you close high-ticket sales?
 6. What are some common mistakes that salespeople make in a consultative selling process?
 7. How can you adapt your consultative selling process to different types of customers?
 8. What are some effective techniques for asking questions in a consultative selling process?
 9. How can you use active listening to improve your consultative selling process?
 10. What are some ways to build rapport with customers in a consultative selling process?
 11. How do you know when you’ve identified the customer’s real pain points in a consultative selling process?
 12. What is the role of empathy in a consultative selling process?
 13. How do you handle objections in a consultative selling process?
 14. What are some common objections you might encounter in a consultative selling process?
 15. How can you use social proof to build trust in a consultative selling process?
 16. How can you help customers understand the value of your product in a consultative selling process?
 17. How can you use storytelling to improve your consultative selling process?
 18. How can you tailor your consultative selling process to the customer’s industry or market?
 19. How can you use data to support your recommendations in a consultative selling process?
 20. What are some key metrics you should track in a consultative selling process?
 21.  
 1. What are the key steps in the consultative negotiation process?
 2. How does the consultative negotiation process differ from other negotiation processes?
 3. How can a salesperson build trust during the consultative negotiation process?
 4. What are some common challenges that arise during the consultative negotiation process, and how can they be overcome?
 5. How can a salesperson identify the customer’s underlying needs during the consultative negotiation process?
 6. What role does active listening play in the consultative negotiation process?
 7. How can a salesperson create value for the customer during the consultative negotiation process?
 8. What are some effective tactics for handling objections during the consultative negotiation process?
 9. How can a salesperson use data to inform their negotiations during the consultative negotiation process?
 10. What are some common mistakes to avoid during the consultative negotiation process?
 11. How can a salesperson use the consultative negotiation process to build long-term relationships with customers?
 12. How can a salesperson balance their own interests with the customer’s interests during the consultative negotiation process?
 13. How can a salesperson identify the customer’s decision-making process during the consultative negotiation process?
 14. How can a salesperson use their industry knowledge to inform their negotiations during the consultative negotiation process?
 15. What are some effective strategies for creating a win-win outcome during the consultative negotiation process?
 16. How can a salesperson manage their emotions during the consultative negotiation process?
 17. What role does empathy play in the consultative negotiation process?
 18. How can a salesperson use storytelling to influence the customer during the consultative negotiation process?
 19. How can a salesperson deal with difficult customers during the consultative negotiation process?
 20. How can a salesperson maintain momentum during the consultative negotiation process?
 1. “Please write a compelling [type of text] that speaks directly to my [ideal customer persona] and encourages them to take [desired action] on my [website/product].”
 2. “I need a [type of text] that will persuade [ideal customer persona] to purchase my
  by highlighting its unique benefits and addressing any potential objections.”
 3. “I’m looking for a [type of text] that will convince [ideal customer persona] to sign up for my [program/subscription] by explaining the value it brings and the benefits they’ll receive.”
 4. “I need a [type of text] that will make my [ideal customer persona] feel [emotion] about my
  and convince them to take [desired action].”
 5. “I’m looking for a [type of text] that will explain the features and benefits of my
  to [ideal customer persona] in a clear and concise manner, leading them to make a purchase.”
 6. “I need a [type of text] that will address the pain points and needs of my [ideal customer persona] and show them how my
  is the solution they’ve been searching for.”
 7. “I’m looking for a [type of text] that will draw in my [ideal customer persona] with a strong headline and hook, and then convince them to take [desired action] with persuasive language and compelling evidence.”
 8. “I need a [type of text] that will tell a story about my
  and how it has helped [ideal customer persona] achieve their [goal] in a relatable and engaging way.”
 9. “I’m looking for a [type of text] that will showcase the unique features and benefits of my
  to [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase.”
 10. “I need a [type of text] that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my
  and convince them to take [desired action].”
 11. “I’m looking for a [type of text] that will establish trust and credibility with my [ideal customer persona] by highlighting the successes and testimonials of previous customers who have used my
  .”
 12. “I need a [type of text] that will make my [ideal customer persona] feel [emotion] about my
  and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency.”
 13. “I’m looking for a [type of text] that will clearly explain the features and benefits of my
  to [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase with a strong call-to-action.”
 14. “I need a [type of text] that will showcase the value and benefits of my
  to [ideal customer persona] and convince them to take [desired action] with social proof and credibility-building elements.”
 15. “I’m looking for a [type of text] that will speak directly to the needs and pain points of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and strong offer.”
 16. What is the purpose of a copywriting strategy, and why is it important for businesses to have one?
 17. What are the key components of a copywriting strategy, and how do they work together to create effective copy?
 18. How do you conduct research and analysis to inform your copywriting strategy, and what factors should you consider?
 19. What are the characteristics of an ideal target audience, and how do you identify and understand them in the context of copywriting?
 20. How do you define your unique selling proposition (USP) and incorporate it into your copywriting strategy?
 21. What are the different stages of the customer journey, and how can you tailor your copywriting strategy to address each stage effectively?
 22. How do you create buyer personas to inform your copywriting strategy, and what information should you include in them?
 23. How do you differentiate your product or service from competitors in your copywriting, and what techniques can you use to do so?
 24. How do you use emotional appeals in your copywriting strategy to connect with readers and drive conversions?
 25. What are the key principles of effective storytelling in copywriting, and how can they be applied to various industries and niches?
 26. How do you craft headlines and subject lines that grab attention and entice readers to keep reading?
 27. What are some techniques for structuring copy in a way that is easy to read and visually appealing, such as using headings, subheadings, and bullet points?
 28. How do you use customer testimonials and social proof to build credibility and trust in your copywriting?
 29. What role does formatting play in copywriting, and what are some best practices for using typography, color, and images effectively?
 30. How do you optimize copy for search engines without sacrificing readability and persuasiveness?
 31. What are some common mistakes to avoid in copywriting, such as using jargon, being too salesy, or failing to proofread?
 32. How do you ensure that your copywriting reflects your brand voice and values, and is consistent across all channels and platforms?
 33. How do you set and measure goals for your copywriting, and what metrics should you track to evaluate success?
 34. What are some tips for writing compelling calls-to-action (CTAs) that encourage readers to take action?
 35. How can you use data and analytics to optimize your copywriting and improve results over time?
 36. What are some best practices for crafting effective email copy, such as subject lines, preheaders, and body content?
 37. How do you tailor your copywriting to different stages of the sales funnel, such as awareness, consideration, and decision?
 38. How do you adapt your copywriting strategy for different audiences, such as B2B, B2C, or niche markets?
 39. How do you incorporate keywords and phrases into your copywriting to improve search engine rankings and visibility?
 40. What are some strategies for creating content that is shareable and has the potential to go viral?
 41. What are some common mistakes that copywriters make when crafting headlines and subject lines, and how can they be avoided?
 42. What role do emotions and psychology play in writing effective headlines and subject lines?
 43. How important is it to use keywords in headlines and subject lines, and what are some best practices for doing so without sacrificing clarity or creativity?
 44. What are some effective strategies for writing attention-grabbing headlines and subject lines that are relevant to the content of the piece?
 45. How can copywriters use humor and wordplay to make headlines and subject lines more memorable and engaging?
 46. How can copywriters tailor their headlines and subject lines to different channels and platforms, such as social media, email marketing, and search engine results pages?
 47. What are some best practices for writing headlines and subject lines that are SEO-friendly without sacrificing readability or creativity?
 48. How can copywriters use statistics and numbers to make headlines and subject lines more compelling and credible?
 49. What are some effective strategies for using questions in headlines and subject lines to engage readers and pique their curiosity?
 50. How can copywriters use sensory words and vivid imagery to make headlines and subject lines more appealing to readers?
 51. What role do formatting and typography play in creating effective headlines and subject lines, and what are some best practices for using these elements to your advantage?
 52. How important is it to test different headlines and subject lines to see what works best, and what are some best practices for doing so?
 53. How can copywriters use personalization and segmentation to make headlines and subject lines more relevant and engaging to specific audiences?
 54. How can copywriters use storytelling and narrative techniques in their headlines and subject lines to create a sense of intrigue and emotional connection with readers?
 55. What are some effective strategies for using urgency and scarcity in headlines and subject lines to motivate readers to take action?
 56. How can copywriters use cultural references and trends to make headlines and subject lines more relatable and shareable?
 57. What are some best practices for writing headlines and subject lines that are concise and to-the-point, while still being compelling and engaging?
 58. How can copywriters use social proof and testimonials in headlines and subject lines to build credibility and trust with readers?
 59. How important is it to create a sense of exclusivity or insider knowledge in headlines and subject lines, and what are some effective strategies for doing so?
 60. What are some effective strategies for using contrast and comparison in headlines and subject lines to highlight the benefits of a product or service?
 61. How can copywriters use power words and action verbs to create a sense of urgency and excitement in headlines and subject lines?
 62. What role do cultural and societal trends play in creating effective headlines and subject lines, and how can copywriters leverage these trends to their advantage?
 63. How can copywriters use shock value or controversy in headlines and subject lines to grab readers’ attention, while still being ethical and responsible?
 64. What are some best practices for writing headlines and subject lines that are inclusive and avoid stereotypes or offensive language?
 65. How can copywriters use A/B testing and other analytics to continuously refine and optimize their headlines and subject lines over time?
 66. What are some common misconceptions that beginner copywriters have about the profession, and how can they be corrected?
 67. How important is research in the copywriting process, and what are some tips for conducting effective research?
 68. What are some common mistakes that beginner copywriters make in understanding their target audience, and how can these mistakes be avoided?
 69. How do you avoid writing copy that is too salesy or pushy, and instead create copy that is engaging and persuasive?
 70. How do you write headlines that grab the reader’s attention and encourage them to keep reading?
 71. What are some common grammar and punctuation mistakes that beginner copywriters make, and how can they be avoided?
 72. How do you avoid using jargon or technical language that can be confusing or alienating to the reader?
 73. What are some tips for writing copy that is easy to read and understand, such as using short sentences and paragraphs?
 74. How do you avoid using clichés or overused phrases that can make copywriting seem boring or unoriginal?
 75. What are some tips for using humor or other forms of entertainment in copywriting, and how can these be done effectively?
 76. How do you avoid making assumptions about the reader’s preferences or experiences, and instead write copy that is relevant and relatable?
 77. What are some common mistakes that beginner copywriters make in creating calls to action, and how can these be avoided?
 78. How do you avoid creating copy that is too similar to the competition, and instead create copy that is unique and memorable?
 79. What are some tips for writing copy that is SEO-friendly, such as using keywords and meta descriptions?
 80. How do you avoid using hyperbole or making promises that cannot be kept in your copywriting?
 81. What are some common mistakes that beginner copywriters make in structuring their copy, and how can they be avoided?
 82. How do you avoid writing copy that is too long or wordy, and instead create copy that is concise and impactful?
 83. What are some tips for writing copy that is authentic and genuine, and avoids sounding insincere or fake?
 84. How do you avoid using too many adjectives or adverbs, and instead write copy that is simple and direct?
 85. What are some common mistakes that beginner copywriters make in proofreading and editing, and how can these be avoided?
 86. How do you avoid creating copy that is too generic or broad, and instead create copy that is targeted and specific?
 87. What are some tips for writing copy that is appropriate for different channels, such as social media, email, or print ads?
 88. How do you avoid creating copy that is too complicated or technical, and instead create copy that is accessible and easy to understand?
 89. What are some common mistakes that beginner copywriters make in understanding the client’s goals and objectives, and how can these be avoided?
 90. How do you avoid getting discouraged or overwhelmed when starting out in copywriting, and instead maintain motivation and focus?
 91. What are some key elements that make copy compelling, and how can copywriters incorporate them into their writing?
 92. How important is understanding the target audience in creating compelling copy, and what are some tips for doing so effectively?
 93. What are some strategies for writing headlines that grab the reader’s attention and draw them into the copy?
 94. How can copywriters use storytelling to create more engaging and compelling copy?
 95. How do you avoid writing copy that is too salesy or pushy, and instead create copy that is persuasive and engaging?
 96. What are some tips for writing copy that is clear and easy to understand, even for complex products or services?
 97. How can copywriters use emotional appeals to create more compelling copy, and what are some best practices for doing so?
 98. How important is creating a strong value proposition in creating compelling copy, and how can this be done effectively?
 99. What are some common mistakes that copywriters make in trying to write compelling copy, and how can these be avoided?
 100. How can copywriters use data and statistics to create more persuasive and compelling copy?
 101. What are some strategies for using humor or other forms of entertainment in copywriting, and how can these be done effectively?
 102. How can copywriters use customer testimonials or social proof to create more compelling copy?
 103. How important is creating a sense of urgency or scarcity in creating compelling copy, and what are some ways to do so effectively?
 104. How can copywriters use visual elements, such as images or videos, to create more engaging and compelling copy?
 105. What are some tips for writing copy that is tailored to specific channels, such as social media or email marketing?
 106. How can copywriters use tone and voice to create more compelling copy, and what are some best practices for doing so?
 107. What are some common mistakes that copywriters make in using language that is too complex or technical, and how can these be avoided?
 108. How can copywriters use sensory language to create more engaging and compelling copy?
 109. How important is creating a strong call-to-action in creating compelling copy, and what are some best practices for doing so?
 110. How can copywriters use personalization to create more compelling copy, and what are some best practices for doing so?
 111. How can copywriters use the power of association to create more persuasive and compelling copy?
 112. What are some tips for creating copy that is memorable and stands out from the competition?
 113. How can copywriters use the power of persuasion to create more compelling copy, and what are some best practices for doing so?
 114. How can copywriters use current events or trending topics to create more engaging and compelling copy?
 115. How important is testing and optimization in creating compelling copy, and what are some strategies for doing so effectively?
 116. What are some resources you rely on to stay informed about the latest copywriting trends and techniques?
 117. How often do you seek out new information on copywriting, and how do you prioritize what to learn next?
 118. What are some of the biggest changes you’ve seen in copywriting over the last few years, and how have you adapted to them?
 119. How important is it to stay on top of emerging technologies, and how do you incorporate new tech trends into your work?
 120. What are some online communities or groups you participate in to stay informed about the latest copywriting trends and techniques?
 121. How do you track your progress in learning new copywriting skills and techniques, and what metrics do you use to measure your success?
 122. What are some of the most common mistakes that copywriters make when trying to stay up-to-date with new trends and techniques?
 123. How do you balance the need to stay current with the desire to maintain a unique voice and style in your copywriting?
 124. How do you incorporate feedback and criticism from others when learning and experimenting with new copywriting techniques?
 125. How important is it to experiment with new techniques and strategies in your copywriting, and what are some best practices for doing so?
 126. What role do you think creativity and innovation play in copywriting, and how do you foster those qualities in your work?
 127. How do you adapt to changes in the target audience’s preferences and behaviors, and how does this affect your copywriting strategies?
 128. What are some ways to stay on top of emerging social media and digital marketing trends, and how do you incorporate them into your copywriting strategies?
 129. How important is collaboration with other professionals, such as designers and marketers, in staying current with the latest copywriting trends and techniques?
 130. How do you balance the need for consistency in your copywriting with the desire to try new things and stay on top of emerging trends?
 131. What are some of the most significant challenges you’ve faced in staying up-to-date with new copywriting trends and techniques, and how have you overcome them?
 132. How do you identify emerging trends and techniques that are worth investing time and resources in learning, versus those that are more passing fads?
 133. What are some best practices for staying organized and managing your time effectively when trying to learn new copywriting skills and techniques?
 134. How do you leverage industry events and conferences to stay informed about the latest copywriting trends and techniques?
 135. What are some ways to stay motivated and engaged when learning new copywriting skills and techniques?
 136. How do you balance the need for continuous learning and growth with the need to focus on producing high-quality work for clients?
 137. What are some tools and resources you use to stay on top of the latest trends in SEO and other key digital marketing strategies?
 138. How do you incorporate user experience (UX) design principles into your copywriting, and what are some best practices for doing so?
 139. What are some ways to stay informed about emerging trends in content marketing, and how do you incorporate them into your copywriting strategies?
 140. How do you balance the need to stay informed about emerging trends with the need to maintain a focus on the core principles of effective copywriting, such as clarity and persuasive messaging?
 141. What is the role of storytelling in copywriting, and why is it important for businesses to incorporate it into their marketing strategy?
 142. How can storytelling be used to create an emotional connection between a brand and its customers?
 143. What are some common types of brand stories, such as origin stories, customer success stories, or employee stories, and how can they be used effectively in copywriting?
 144. How do you identify and define the key elements of a brand story, such as the protagonist, the conflict, and the resolution?
 145. How do you tailor your brand story to different audiences, such as potential customers, investors, or employees?
 146. What are some effective techniques for using descriptive language and sensory details to make a brand story more vivid and engaging?
 147. How do you create a brand story that is both authentic and compelling, and avoids cliches or stereotypes?
 148. What are some examples of brands that use storytelling effectively in their copywriting, and what can we learn from their success?
 149. How do you use storytelling to differentiate a brand from its competitors, and create a unique value proposition?
 150. What are some tips for incorporating storytelling into different types of copywriting, such as social media posts, blog articles, or email newsletters?
 151. How do you measure the effectiveness of storytelling in copywriting, and what metrics should you track to evaluate success?
 152. How can businesses use user-generated content or customer stories in their copywriting to build a sense of community and social proof?
 153. How do you use humor, irony, or other literary devices in your brand storytelling to create a memorable and distinctive voice?
 154. How do you use storytelling to address social or environmental issues, and position your brand as socially responsible or ethical?
 155. How do you create a narrative arc in your brand story, and use it to guide the reader’s journey and emotional response?
 156. What are some common mistakes to avoid in using storytelling in copywriting, such as being too self-promotional or ignoring the audience’s needs?
 157. How do you use data and analytics to refine your brand story, and adjust it to changing market conditions or customer preferences?
 158. How do you use storytelling to build a consistent and coherent brand narrative across all channels and touchpoints?
 159. What are some ethical considerations in using storytelling in copywriting, such as avoiding stereotypes or misrepresentations?
 160. How do you use storytelling to create a sense of urgency or immediacy in your copywriting, and motivate readers to take action?
 161. How can businesses use personal anecdotes in their copywriting to create a relatable brand story that resonates with customers?
 162. How can businesses use the hero’s journey narrative structure in their copywriting to create a compelling brand story?
 163. Can you give me examples of how businesses have successfully used customer stories in their copywriting to build a strong brand narrative?
 164. How can businesses use the power of metaphors and analogies in their copywriting to help customers understand complex ideas and connect with the brand on a deeper level?
 165. How can businesses use emotional storytelling in their copywriting to create a more powerful connection with customers and build a strong brand identity?
 166.  
 1. What is a target audience and why is it important for your business?
 2. How can you define your target audience and what factors should you consider?
 3. What are the best methods for segmenting your target audience and why is it important?
 4. How can you create user personas to represent your target audience and why are they useful?
 5. What data and information should you use to create accurate and representative user personas?
 6. How can you use customer demographics, interests and behaviors to define your target audience and create user personas?
 7. How can you use customer feedback and insights to refine your target audience and user personas?
 8. How can you use market research and industry analysis to define your target audience and create user personas?
 9. How can you use customer journey mapping to understand your target audience and create user personas?
 10. How can you use customer data analytics to define your target audience and create user personas?
 11. How can you use personas to inform your product design and development process?
 12. How can personas be used to improve customer engagement and experience?
 13. How can you use personas to inform your marketing strategy and messaging?
 14. How can personas be used to inform your sales process and customer outreach?
 15. How can you update and maintain your target audience and user personas over time?
 16. What are the common mistakes to avoid when defining your target audience and creating user personas?
 17. How can you collaborate with cross-functional teams to define your target audience and create user personas?
 18. How can you validate and test your target audience and user personas with real customers?
 19. How can you leverage technology and tools to manage and track your target audience and user personas?
 20. How can you use target audience and user personas to inform your business strategy and decision making?

 1. “I need a [type of email] that will make my [ideal customer persona] feel [emotion] about my
  and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency.”
 2. “I’m looking for a [type of email] that will speak directly to the needs and pain points of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and strong offer.”
 3. “I need a [type of email] that will showcase the value and benefits of my
  to [ideal customer persona] and convince them to take [desired action] with social proof and credibility building elements.”
 4. “I’m looking for a [type of email] that will clearly explain the features and benefits of my
  to [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase with a strong call-to-action.”
 5. “I need a [type of email] that will convince my [ideal customer persona] to purchase my
  by highlighting its unique benefits and addressing any potential objections.”
 6. “I’m looking for a [type of email] that will establish trust and credibility with my [ideal customer persona] by highlighting the successes and testimonials of previous customers who have used my
  .”
 7. “I need a [type of email] that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my
  and convince them to take [desired action].”
 8. “I’m looking for a [type of email] that will showcase the unique features and benefits of my
  to [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase.”
 9. “I need a [type of email] that will tell a story about my
  and how it has helped [ideal customer persona] achieve their [goal] in a relatable and engaging way.”
 10. “I’m looking for a [type of email] that will draw in my [ideal customer persona] with a strong headline and hook, and then convince them to take [desired action] with persuasive language and compelling evidence.”
 11. “I’m looking for a [type of email] that will explain the features and benefits of my
  to [ideal customer persona] in a clear and concise manner, leading them to make a purchase.”
 12. “I need a [type of email] that will make my [ideal customer persona] feel [emotion] about my
  and convince them to take [desired action].”
 13. “I need a [type of email] that will persuade my [ideal customer persona] to purchase my
  by highlighting its unique benefits and addressing any potential objections.”
 14. “I’m looking for a [type of email] that will convince my [ideal customer persona] to sign up for my [program/subscription] by explaining the value it brings and the benefits they’ll receive.”
 15. “I need a [type of email] that will address the pain points and needs of my [ideal customer persona] and show them how my
  is the solution they’ve been searching for.”

 1. Generate 10 Facebook ad ideas about (insert product, service, or topic)
 2. Generate 10 Facebook ad headlines about (insert product, service, or topic)
 3. Generate a Facebook listicle about (insert product, service, or topic)
 4. Generate Facebooks ad link description for (instead ad headline)
 5. Write Facebooks ad primary text for (insert product, service, or topic) using the AIDA model
 6. (insert ad copy) generate ad copy variants
 1. Generate 10 google text ad ideas about (insert product, service, or topic)
 2. Generate 10 google text ad headlines about (insert product, service, or topic)
 3. Write google ads description about (insert product, service, or topic)
 1. Generate 10 instagram post ideas about (instert topic)
 2. Generate 10 Viral giveaway captions about(inster product, service, or topic) asking people to share and like to enter
 3. Generate 10 instagram captions for(insert topic)
 4. Generate 20 hashtags for (instert instagram caption)
 5. Create a instagram product showcase for (instert product followed by name)
 6. (instert instagram caption) Rewrite
 7. Write a compelling Instagram caption about (insert topic)
 1. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will showcase my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with the help of [influencer type] who aligns with our brand values.”
 2. “I need an influencer marketing campaign outline that will engage my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can showcase the unique features and benefits of our
  in a fun and creative way.”
 3. “I need an influencer marketing campaign outline that will target my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can authentically share the benefits of our
  and encourage them to make a purchase.”
 4. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will leverage the authority and credibility of [influencer type] to persuade my [ideal customer persona] to try our
  and share their positive experience with their followers.”
 5. “I need an influencer marketing campaign outline that will leverage the authority and expertise of [influencer type] to educate my [ideal customer persona] on the benefits of our
  and persuade them to make a purchase.”
 6. “I need an influencer marketing campaign outline that will engage my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can showcase the unique features and benefits of our
  in a compelling and authentic way.”
 7. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will leverage the reach and influence of [influencer type] to drive awareness and sales of our
  to my [ideal customer persona].”
 8. “I need an influencer marketing campaign outline that will create a sense of urgency and FOMO for my [ideal customer persona] by featuring [influencer type] who can share exclusive deals and promotions for our
  .”
 9. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will use the social proof and credibility of [influencer type] to persuade my [ideal customer persona] to try our
  and share their positive experience with their followers.”
 10. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will target my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can provide valuable and relevant information about our
  and encourage them to take [desired action].”
 11. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will use the influence and reach of [influencer type] to drive traffic and sales to our
  for my [ideal customer persona].”
 12. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will leverage the social proof and credibility of [influencer type] to persuade my [ideal customer persona] to try our
  and share their positive experience with their followers.”
 13. “I need an influencer marketing campaign outline that will use the authenticity and relatability of [influencer type] to engage my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] on our
  .”
 14. “I’m looking for an influencer marketing campaign outline that will target my [ideal customer persona] with [specific type of content] from [influencer type] who can share valuable and relevant information about our
  and encourage them to take [desired action].”
 15. “I need an influencer marketing campaign outline that will leverage the authenticity and relatability of [influencer type] to engage my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] on our
  .”
 1. Write a call to action for (describe your product then the name)
 2. Write 10 call to action headlines for (describe your product then the name)
 3. Write 10 landing page hero text examples for (describe your product then the name)
 4. Write a sub header for (insert header)
 5. Generate 10 questions people may have about (describe your product then the name)
 6. Generate 10 customer testimonials for (describe your product then the name)
 7. (insert testimonial) Rewrite testimonial
 1. What are the key benefits of mapping customer journey for your business?
 2. What are the most effective tools and methodologies for mapping customer journey?
 3. How can you ensure that your customer journey map accurately represents your customers’ experiences?
 4. What are the key customer journey stages and touchpoints that you should focus on?
 5. How can you identify and address customer pain points along the journey?
 6. What are the most effective ways to collect customer feedback and insights?
 7. How can you leverage customer data and analytics to optimize the customer journey?
 8. What are the most effective ways to measure and track customer satisfaction along the journey?
 9. How can you use customer journey mapping to identify new opportunities for growth and innovation?
 10. What are the most common challenges and pitfalls when mapping customer journey, and how can you overcome them?
 11. How can you ensure that your customer journey map aligns with your business goals and objectives?
 12. What are the most effective ways to collaborate with cross-functional teams to map customer journey?
 13. How can you create a customer-centric culture that focuses on delivering a great customer experience throughout the journey?
 14. What are the most effective ways to communicate the customer journey map to stakeholders and decision-makers?
 15. How can you use customer journey mapping to identify opportunities for personalization and customization?
 16. What are the most effective ways to integrate customer journey mapping into your overall business strategy?
 17. How can you use customer journey mapping to identify and address potential gaps in your service offerings?
 18. What are the most effective ways to stay up-to-date with the latest customer journey mapping best practices and trends?
 19. How can you use customer journey mapping to identify opportunities for upselling and cross-selling?
 20. How can you use customer journey mapping to create a competitive advantage for your business?
 1. Generate a product description for (Describe product followed by the name)
 2. Generate 10 features and benefits for (describe product followed by the name)
 3. Generate a product description based on (instert headline)
 4. Write a longer of (instert product description)
 5. (insert product description) rewrite using the AIDA model
 6. (insert product description) rewrite to be shorter
 7.  
 1. What are the benefits of using a relationship selling process?
 2. How can you establish trust and build rapport with potential customers using relationship selling?
 3. What are the key skills required for a salesperson to succeed in relationship selling?
 4. How can you identify the needs and preferences of your customers in a relationship selling process?
 5. How can you personalize your approach to each individual customer in a relationship selling process?
 6. What role does communication play in a relationship selling process?
 7. How can you stay in touch with customers over time to maintain the relationship?
 8. What are some effective strategies for follow-up in a relationship selling process?
 9. How can you build loyalty and customer advocacy through relationship selling?
 10. What are some common mistakes to avoid in a relationship selling process?
 11. How can you use customer data to improve your relationship selling approach?
 12. How can you ensure that your relationship selling process aligns with your customers’ buying journey?
 13. How can you use social media to build relationships with potential customers?
 14. What role does empathy play in a relationship selling process?
 15. How can you use active listening to understand your customers’ needs in a relationship selling process?
 16. How can you use storytelling to connect with potential customers in a relationship selling process?
 17. What are some effective strategies for managing objections in a relationship selling process?
 18. How can you use customer feedback to improve your relationship selling process?
 19. How can you create a customer-centric approach in a relationship selling process?
 20. What is the role of education and knowledge sharing in a relationship selling process?
 1. Write sales copy using the AIDA model about (describe your product then the name)
 2. Write sales copy using the PSA formula about (describe your product then the name)
 3. Write a before and after bridge about (describe your product then the name)
 4. Write features and benefits about (describe your product then the name)
 5. Write a features, advantage, benefits sales page about (describe your product then the name)
 6. Write marketing angles about (describe your product then the name)
 7. Write a pain, agitate, solution sales page about (describe your product then the name)
 8. Write a problem, promise, proof sales page about (describe your product then the name)
 1. “I’m looking for ways to optimize my website’s title tags and meta descriptions for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 2. “I’m looking for ways to improve my website’s load time and page speed for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 3. “I’m looking for ways to create and optimize my website’s content for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 4. “I’m looking for ways to use header tags and structure my website’s content for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 5. “I’m looking for ways to optimize my website’s images and videos for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 6. “I’m looking for ways to use internal linking for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 7. “I’m looking for ways to use alt tags for images for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 8. “I’m looking for ways to use schema markup for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 9. “I’m looking for ways to use keyword research and targeting for on-page SEO for my website about ‘{topic}’.”
 10. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO through the use of structured data for ‘{topic}’.”
 11. “I’m looking for ways to improve my website’s accessibility for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 12. “I’m looking for ways to use social media tags for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 13. “I’m looking for ways to improve my website’s mobile optimization for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 14. “I’m looking for ways to use redirects and 404 error pages for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 15. “I’m looking for ways to use analytics and tracking for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 16. “I’m looking for ways to use structured data markup for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 17. “I’m looking for ways to use canonical tags for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 18. “I’m looking for ways to improve my website’s URL structure for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 19. “I’m looking for ways to use rich snippets for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 20. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by creating a sitemap for ‘{topic}'”
 21. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by optimizing my website’s HTML code for ‘{topic}'”
 22. “I’m looking for ways to use meta robots tags for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 23. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by creating a robots.txt file for ‘{topic}'”
 24. “I’m looking for ways to optimize my website’s on-page SEO by using schema.org for ‘{topic}'”
 25. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by using JSON-LD for ‘{topic}'”
 26. “I’m looking for ways to use breadcrumb navigation for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 27. “I’m looking for ways to use rich media for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 28. “I’m looking for ways to use multimedia for on-page SEO for my website about ‘{topic}'”
 29. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by using internal linking and anchor texts for ‘{topic}'”
 30. “I’m looking for ways to improve my website’s on-page SEO by optimizing my website’s XML sitemap for ‘{topic}'”
 1. What is solution selling and how does it differ from other sales processes?
 2. Why is solution selling important for B2B sales?
 3. How can you identify the customer’s problem in a solution selling process?
 4. What are the key steps in a solution selling process?
 5. What are some of the key benefits of solution selling for businesses?
 6. How can you develop a deep understanding of the customer’s needs in a solution selling process?
 7. What are the challenges of solution selling and how can you overcome them?
 8. What are some common mistakes to avoid in a solution selling process?
 9. How can you build trust with the customer in a solution selling process?
 10. How can you tailor your solution to meet the specific needs of the customer in a solution selling process?
 11. How can you effectively communicate the value of your solution to the customer in a solution selling process?
 12. What are some best practices for solution selling?
 13. How can you use customer feedback to improve your solution selling process?
 14. How can you use data analytics to improve your solution selling process?
 15. How can you track the success of your solution selling process?
 16. How can you develop a value proposition that resonates with the customer in a solution selling process?
 17. How can you demonstrate the ROI of your solution to the customer in a solution selling process?
 18. How can you differentiate your solution from competitors in a solution selling process?
 19. How can you handle objections and pushbacks in a solution selling process?
 20. How can you establish credibility with the customer in a solution selling process?
 1. Write a hero story into about (insert topic or idea)
 2. Write hero story villain for (insert topic or idea)
 3. Write a interesting story in only two sentences about (insert topic or idea)
 4. (insert copy) rewrite copy in a more compelling, active voice.
 5. (insert copy) rewrite copy with the keywords (insert keywords)
 6. (insert copy) rewrite text with the same meaning but different tone.
 7. (insert sentence) generate powerful alternatives to this sentence.
 8. (insert sentence) Rephrase sentence to have fewer words.
 1. Generate 10 threads posts ideas about (insert topic)
 2. Write a short compelling threads post about (insert topic)
 3. Write a tweet headline that will get attention about (insert topic)
 4. Write a tweet hook about (insert topic)
 5. Write a short text hook about (insert topic)
 6. Write a product sales tweet promoting (insert product or service)
 7. Write a relatable experience tweet about (insert topic)
 8. Write a full twitter thread about (insert headline or topic)
 9. (insert tweet) rewrite
 10. generate shower thoughts about (insert topic)
 11. Generate hard truths about (insert topic)

 1. What are the most common pain points that customers experience when interacting with businesses in your industry?
 2. How can businesses identify customer pain points?
 3. What is the impact of customer pain points on business performance?
 4. How can businesses use customer pain points to improve their products or services?
 5. What are the best practices for analyzing customer feedback to identify pain points?
 6. What are some common pain points that customers experience during the purchasing process?
 7. How can businesses use data analytics to identify customer pain points?
 8. What are some common pain points that customers experience when interacting with customer service?
 9. What are some best practices for addressing customer pain points in a timely manner?
 10. How can businesses use customer pain points to improve customer retention?
 11. How can businesses prioritize which pain points to address first?
 12. What are some best practices for resolving customer pain points?
 13. How can businesses create a culture of empathy towards customer pain points?
 14. How can businesses track and measure improvements in customer pain points over time?
 15. What are some best practices for communicating with customers about pain points and their resolutions?
 16. How can businesses use customer pain points to innovate new products or services?
 17. What are some common pain points that customers experience when using digital products or services?
 18. How can businesses ensure that they are addressing the root causes of customer pain points, rather than just the symptoms?
 19. What are some best practices for empowering employees to address customer pain points?
 20. How can businesses use customer pain points to differentiate themselves from competitors?
 1. Write 10 hero text examples for (describe your product,service, or topic)
 2. Write a subheader about (insert headline)
 3. Write a short paragraph about (describe your product,service, or topic)
 4. Write a listicle about (describe your product,service, or topic)
 5. Write meta description for (insert page copy)
 6. Generate 10 questions people may have about (describe your product then the name)
 7. Summarize what people will find on the next page (describe the other page)
 1. “I need a YouTube ad script that will provide valuable and relevant information to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”
 2. “I need a YouTube ad script that will showcase the unique features and benefits of my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase with social proof and credibility-building elements.”
 3. “I need a YouTube ad script that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my
  and convince them to take [desired action] with a sense of urgency.”
 4. “I’m looking for a YouTube ad script that will introduce my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a strong call-to-action and compelling visuals.”
 5. “I’m looking for a YouTube ad script that will showcase the value and benefits of my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a strong offer and clear call-to-action.”
 6. “I’m looking for a YouTube ad script that will clearly explain the features and benefits of my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to make a purchase with a sense of urgency.”
 7. “I need a YouTube ad script that will tell a story about my
  and how it has helped [ideal customer persona] achieve their [goal] in a relatable and engaging way.”
 8. “I’m looking for a YouTube ad script that will draw in my [ideal customer persona] with a strong headline and hook, and then convince them to take [desired action] with persuasive language and compelling evidence.”
 9. “I’m looking for a YouTube ad script that will speak directly to the needs and pain points of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and strong offer.”
 10. “I need a YouTube ad script that will address the pain points and needs of my [ideal customer persona] and show them how my
  is the solution they’ve been searching for.”
 11. “I’m looking for a YouTube ad script that will establish trust and credibility with my [ideal customer persona] by highlighting the successes and testimonials of previous customers who have used my
  .”
 12. “I need a YouTube ad script that will educate my [ideal customer persona] on a specific [topic] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”
 13. “I need a YouTube ad script that will showcase the unique selling points of my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with a sense of urgency and exclusive offers.”
 14. “I’m looking for a YouTube ad script that will draw in my [ideal customer persona] with a relatable and authentic message, and then persuade them to take [desired action] with a strong call-to action and compelling visuals.”
 15. “I’m looking for a YouTube ad script that will engage my [ideal customer persona] with a unique and compelling perspective on [subject] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”

 1. “I need a YouTube video idea that will both go viral and persuade my [ideal customer persona] to take [desired action] on my [website/product] with a strong call-to-action and compelling visuals.”
 2. “I’m looking for a YouTube video idea that will tell a unique and relatable story about my
  and how it has helped [ideal customer persona] achieve their [goal].”
 3. “I need a YouTube video idea that will showcase the unique features and benefits of my
  in a fun and creative way, and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase.”
 4. “I’m looking for a YouTube video idea that will showcase the value and benefits of my
  to my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a strong offer and clear call-to-action.”
 5. “I’m looking for a YouTube video idea that will provide valuable and relevant information to my[ideal customer persona] about [subject] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”
 6. “I need a YouTube video idea that will overcome objections and concerns my [ideal customer persona] may have about my
  and convince them to take [desired action] with a sense of urgency.”
 7. “I’m looking for a YouTube video idea that will go viral and showcase my
  to my [ideal customer persona] in a creative and entertaining way.”
 8. “I need a YouTube video idea that will showcase the success stories of previous customers who have used my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase.”
 9. “I need a YouTube video idea that will engage my [ideal customer persona] with a unique and compelling perspective on [subject] and persuade them to take [desired action] on my [website/product].”
 10. “I need a YouTube video idea that will provide a behind-the-scenes look at my [company/brand] and persuade my [ideal customer persona] to take [desired action] with a sense of authenticity and relatability.”
 11. “I’m looking for a YouTube video idea that will provide a step-by-step guide on how to use my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with clear and compelling instructions.”
 12. “I’m looking for a YouTube video idea that will draw in my [ideal customer persona] with a relatable and authentic message, and then persuade them to take [desired action] with a strong call-to-action and compelling visuals.”
 13. “I’m looking for a YouTube video idea that will showcase the unique selling points of my
  and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase with a sense of urgency and exclusive offers.”
 14. “I need a YouTube video idea that will demonstrate how my
  can solve the specific pain points and needs of my [ideal customer persona] in a relatable and engaging way.”
 15. “I need a YouTube video idea that will compare my
  to similar options on the market and persuade my [ideal customer persona] to choose us with clear and compelling evidence.
3 SPOSOBY JAK SKORZYSTAĆ Z CHATGPT-4 BEZPŁATNIE

Forefront AI

Forefront AI to jeden z pionierskich chatbotów oferujący bezpłatny dostęp zarówno do GPT-4, jak i GPT-3.5. Dzięki Forefront AI użytkownicy mogą korzystać z następujących kluczowych funkcji:

 • Bezpłatny dostęp do GPT-4 i GPT-3.5, umożliwiający zaawansowane możliwości konwersacyjne.
 • Możliwości generowania obrazów, umożliwiające użytkownikom generowanie obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych.
 • Niestandardowe persony, dające użytkownikom możliwość personalizacji interakcji z chatbotem.
 • Możliwość udostępniania czatów, ułatwiająca udostępnianie i współpracę podczas rozmów na czacie.

2. Bing AI (Copilot)

Jeśli szukasz czatu za pomocą GPT-4, Bing AI Ci pomoże. Możesz teraz prowadzić rozmowy z GPT-4 za pomocą interfejsu chatbota Bing. 

3. Poe

Aplikacja AI Quora, Poe, oferuje szeroką gamę modeli AI, w tym GPT-4, wszystkie wygodnie dostępne w jednym miejscu. Aby uzyskać dostęp do GPT-4 w Poe, wykonaj następujące kroki:

 • Odwiedź stronę główną Poe, aby uzyskać dostęp do aplikacji AI.
 • Kliknij przycisk GPT-4, aby rozpocząć sesję czatu.
 • Wpisz wiadomość i rozpocznij rozmowę za pomocą GPT-4.