3.16 Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, a sukces