2.01 Jak pozyskałem pierwszego klienta

u2705 KROK 1
Zbuduj swu00f3j wizerunek w Social Media. Profesjonalne zdju0119cie, profesjonalne, czytelne bio, u0142adne zdju0119cia w siatce profilu Instagram, przekazuj tam wartou015bu0107, trzymaj siu0119 okreu015blonych koloru00f3w.

u2705 KROK 2
Znajdu017a firmy, ktu00f3re maju0105 su0142abu0105 identyfikacju0119 wizualnu0105, albo strona internetowa im nie dziau0142a.

u2705 KROK 3
Napisz do nich z pomocu0105:

Dzieu0144 dobry, jestem XYZ. Zajmuju0119 siu0119 budowaniem wizerunku firm. Zauwau017cyu0142em, u017ce na Pau0144stwa profilu znajduje siu0119 logo w niskiej jakou015bci/nie ma spina siu0119 z obecnymi trendami/strona internetowa nie dziau0142a. Mam kilka pomysu0142u00f3w na poprawu0119 wizerunku, a co za tym idzie firma bu0119dzie lepiej siu0119 prezentowau0142a w sieci. Chu0119tnie pomogu0119. Jeu015bli su0105 Pau0144stwo zainteresowani, proszu0119 o informacju0119. Pozdrawiam.
u2705 KROK 4
Umu00f3w siu0119 na rozmowu0119 telefonicznu0105/rozmowu0119 wideo/spotkanie osobiste. Zaproponuj rozwiu0105zania. Przygotuj siu0119 do tego spotkania, u017ceby konkretnie przekazau0107 mu informacju0119 jak mou017cesz poprawiu0107 wizerunek jego firmy. Pyk, pyk! Duu017co energii, duu017co pomocy. Zafascynuj go. Podejmij wspu00f3u0142pracu0119.

u2705 KROK 5
Zabierz siu0119 za realizowanie dla klienta projektu00f3w i dostarcz mu najlepiej jak mou017cesz. Weu017a pod uwagu0119 obsu0142ugu0119 klienta, wizualizacju0119 projektu00f3w, obsu0142ugu0119 posprzedau017cowu0105. Nie zapomnij o warunkach i umowie.

u2705 KROK 6
Poprou015b o opiniu0119. Umieu015bu0107 ju0105 na Social Media.

u2705 KROK 7
Powtu00f3rz proces. Tym razem w przypadku wu0105tpliwou015bci powou0142aj siu0119 na swojego poprzedniego klienta, ktu00f3ry Ciu0119 zachwala. Bu0119dzie prou015bciej zgarnu0105u0107 nastu0119pnego. Do dzieu0142a! ud83dudd31